Nyheter
#Kurs

Invitasjon til Spesialtrenerforum

Norges Roforbund inviterer til Spesialtrenerforum 2021 fredag 22. og lørdag 23. januar.

Vi håper alle trenere og rosjefer setter av tid til årets Spesialtrenerforum!

NB! Det vil foregå digitalt over zoom.

Spesialtrenerforum skal gjennomgå aktuelle problemstillinger og oppdateringer innen rosporten.

Innholdet i det årlige kurset vil endre seg i takt med utviklingen av sporten og i år vil fokuset være på følgende tema:

Treningslære

Teknisk utvikling

Bruk av teknologiske virkemidler

Uttakskriterier 2021

Målgruppe

Klubbtrenere, rosjefer samt øvrige som har gjennomført trener 1 kurs eller skal gjennomføre dette i løpet av 2021.

PÅMELDING:

Påmelding gjøres på https://minidrett.nif.no. Under «Påmelding», søk «Spesialtrenerforum 2021» og gjennomfør påmeldingen.

Dersom du ikke kommer inn på min idrett, ring 21029090 for hjelp til pålogging.

Lenke til deltagelse og endelig timeplan vil bli sendt ut til påmeldte deltagere noen dager i forkant.

PRELIMINÆR TIMEPLAN

Fredag 22. januar

17:30 – 17:35 Sebastian Baranzano: Velkommen og informasjon

17:35 – 18:15 Johan Flodin: Nytt fra World Rowing, Coaches Conference og rapport fra OL/PL-gruppe.

18:15 – 18:35 Sverke Lorgen: Informasjon og oppdatering om Tech group

18:35 – 19:15 Sebastian Baranzano: Rapport fra Elitegruppen – Trenerhjørnet - NR tester (testrapportering, score beregning, videreutvikling av testbatteri)

Lørdag 23. januar

10:00-10:15 Daniel Berge/Marte Krogsrud: ny NR struktur 2021

10:15-10:45 Marte Krogsrud: Utviklingsprosjekt for trenere

10:45-11:30 Lars Arne Andersen: motorikk og arbeid med roing

12:00-12:45 Johan Lidberg: Juniorer – Grunnleggende forutsetninger for optimale prestasjoner for juniorroere; fysioligisk og teknisk

12:45-13:30 Seb Baranzano: Juniorer – Hva gjør andre land mot internasjonale mesterskap?

13:45-14:15 Are Berset: Uttakskriterier 2021

14:15-14:45 Uttakskriterier – spørsmål runde (trenger man mer diskusjon så organiseres det et separat zoom møte).

14:45-15:00 Seb Baranzano: oppsummering og avslutning

Å gjennomføre trenerforum digitalt krever konstant oppmerksomhet både fra presentasjonsholdere og deltagere. For de fleste presentasjoner er det beregnet 45 minutter, dette inkluderer tid for et par spørsmål og noen minutter med pause før neste runde. Pausetider o.l. vil justeres etter behov, men oppstart og avslutning av dagen opprettholdes.

Ta kontakt med Sebastian Baranzano sebastian.baranzano@roing.no