Nyheter
#Organisasjon

Klubbrekorder på Concept 2

Norges Roforbund ønsker å samle alle klubbrekorder på Concept 2 romaskin, og ber derfor alle klubber og utøvere å melde inn sine rekorder på C2 romaskin. Rekordene vil bli samlet i et excelskjema og publisert fortløpende på roing.no under "innendørsroing" - kanskje er nettopp din klubbrekord også uoffisiell norgesrekord?

Romaskintidene meldes inn via dette nettskjemaet

Foreløpige rekorder finnes i denne oversikten (oppdatert 24.5)

Det kan legges inn rekorder fra Jr C og opp til øverste mastersklasse.

Det er mulig å legge inn rekroder på følgende distanser/tider:

  • 1 min
  • 30 min
  • 60 min
  • 100m
  • 500m
  • 1000m
  • 2000m
  • 21097 (1/2 maraton)
  • 42195 (maraton)

Både watt og tid må meldes inn. Det er mulig å melde inn testresultater og tider oppnådd på et tidligere tidspunkt

Vi ber også om at det også legges inn godkjenner av resultatet, og påberoper oss retten til å gjøre eventuelle stikkprøver.