Nyheter

Koronavettregler for Norges Roforbund - oppdatert 15.04.21

Norges Roforbund takker for støtte og innsats alle roere og klubber har vist under den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningen på helse- og beredskapsressursene.

Retningslinjer gjeldene fra 15.april

Vi viser til de nasjonale og lokale retningslinjene og oppfordrer sterkt til at dette følges opp i hver enkelt klubb.

Alle skal minimere forflytning, unngå krysning av kommunegrensene og henviser til Idrettsforbundet her.

For Oslo og Viken anbefaler vi kun roing i singelsculler eller faste lag.

For utøvere som faller inn under toppidrettsutøverdefinisjonen anbefaler vi grupper på maksimalt 5 utøvere,

pluss en trener.

Vi oppfordrer alle klubber til å trene i størst mulig grad ute. Minimer bruken av garderober og lokaler inne.

Oppfordrer også samtlige klubber til å lese definisjonen på toppidrettsutøver nøye og forholde seg til det.

Definisjon "toppidrettsutøver"

I de kommunene med tiltaksnivå 5A er en toppidrettsutøver kun den utøver som tilhører OL/PL eller Elitegruppen.

I alle andre kommuner:

Alle utøvere som tilhører OL/PL, Elitegruppen og Rekruttgruppen er i denne kategorien.

I tillegg gjelder det utøvere over 16 år (JA) som har en realistisk satsning mot U19VM eller U23VM i 2021.

Nyttige linker:

Smitteveilederen NIF

Regjeringen

Vi anbefaler at hver klubb går gjennom sjekkliste for godtsmittevern.

Andre ressurser:

·        Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/