Nyheter

Koronavettregler for Norges Roforbund - oppdatert 24.10

NorgesRoforbund takker for støtte og innsats alle roere og klubber har vist i den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningen på helse- og beredskapsressursene.

Norges Idrettsforbund har satt opp felles retningslinjer for hele idretten. I tillegg har Norges Roforbund utarbeidet særforbundsspesifikkeretningslinjer:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentligemyndigheter. 12. oktober er det kommet nye oppdateringer i den nasjonalesmittevernveilederen for idrett.

Følg med på din kommunes egne tiltak, da disse kan avvike fra denasjonale tiltakene.

Ny veileder per 12.10: Smittevernveileder

Vi anbefaler at hver klubb går gjennom sjekkliste for godtsmittevern.

 

Generelle regler: 

·     Smitteoppsporing. Klubbene bør ha en protokoll der de som bruker treningsrommet skriver opp navnog nummer for en evt. smitteoppsporing.

·     Hold avstand. Hold minst 1 meter avstand fra hverandre ved enhver tid. Ved høy intensitet bør avstanden øke til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker.

·       Maks 20 personer. Det skal ikke være flere enn 20 personer i hver gruppe innenfor samme område på samme tid. Dersom det ikke er tilstrekkelig med areal for å overholde avstandskravet på 1 meter med 20 personer, ber vi klubbene lage regler på antall personer det kan være for at avstanden kan overholdes.

·       Oppretthold god hygiene. Vask hender ofte. Desinfiser materiell før og etter bruk!

·        Garderoberer kan være åpne for bruk såfremt avstandskravet på 1 meter kan overholdes. Klubbene bør organisere bruken av garderober slik at kapasiteten ikke overskrides. Dette kan oppnås for eksempel ved ulikt oppstarts- og sluttidspunkt for utøverne e.l.

·        God ventilasjon. Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.

·        Flytt treningen ut. Det meste av smitten skjer inne. Vi oppfordrer alle klubber til å arrangere flere av treningene ute.

Tilleggsregler for Norges Roforbund

·      Utøvere og lag må være i stand til alene å klargjøre sine båter. Dersomen trenger bistand til sjøsetting er det viktig at 1m regelen overholdes.

·      Benytter trener felles følgebåt skal flater som berøres vaskes før og etter bruk.

·      Årer og båt skal vaskes med såpe og vann eller vaskes meddesinfeksjonsmiddel før og etter hver tur.

Tilleggsregler for roing i lagbåt:

·      Lagbåter lag er tillat gitt at:
   - Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene (beggesatt i bakre/fremreposisjon) kan benyttes.
   - Cox tillates dersom avstanden til en hver tid er merenn 1 meter fra ansikt til stroke og ansikt til cox målt i catchposisjon.

·      Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene (begge satt i bakre/fremreposisjon) kan benyttes.

·      For utøvere under 18 år skal det skal være en ansvarlig voksenperson til stede som påser at 1 m regelen blir overholdt, på vann og påland.

·      Det skal ikke være fysisk kontakt mellom roerne i båten

·      Alt av løst materiell, herunder redningsvester, øser mm, skal medbringes

Andre ressurser:

·        Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/