Nyheter

Koronavettregler for Norges Roforbund - oppdatert 10.05.21

Norges Roforbund takker for støtte og innsats alle roere og klubber har vist under den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningen på helse- og beredskapsressursene.

Retningslinjer som er gjeldende

Vi viser til de nasjonale og lokale retningslinjene og oppfordrer sterkt til at dette følges opp i hver enkelt klubb.

Alle skal minimere forflytning, unngå krysning av kommunegrensene og henviser til Idrettsforbundet her.

Nasjonalt tillates nå organisert trening utendørs i grupper opp til 20, også for voksne. Allikevel kan det være strengere lokalt, for eksempel i Oslo med en begrensning på 10 voksne. Dette forutsetter uansett at minst 1 meter avstand opprettholdes til en hver tid, og gjerne faste grupper eller lag. Styrmann/kvinne/cox skal bruke munnbind.

Vi oppfordrer alle klubber til å trene ute og ro på vannet. Flere steder er trening inne kun tillatt for toppidrettsutøvere.  Vi oppfordrer også samtlige klubber til å lese definisjonen på toppidrettsutøver nøye og forholde seg til det. Minimer bruken av garderober og lokaler inne (evt holde det stengt).

Årungen har egne smittevernsregler og er sendt ut til alle klubber som trener der.

Ta kontakt med Sportskoordinator hvis du trenger de reglene tilsendt.

Definisjon "toppidrettsutøver"

I de kommunene med tiltaksnivå 5A er en toppidrettsutøver kun den utøver som tilhører OL/PL eller Elitegruppen.

I alle andre kommuner:

Alle utøvere som tilhører OL/PL, Elitegruppen og Rekruttgruppen er i denne kategorien.

I tillegg gjelder det utøvere over 16 år (JA) som har en realistisk satsning mot U19VM eller U23VM i 2021.

Nyttige linker:

Smitteveilederen NIF

Regjeringen

Vi anbefaler at hver klubb går gjennom sjekkliste for godtsmittevern.

Andre ressurser:

·        Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/