Nyheter

Koronavettregler for Norges Roforbund per 29.5

Norges Roforbund takker for støtte og innsats alle roere og klubber har vist i den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningenpå helse- og beredskapsressursene.

Vi går nå inn i en ny fase hvor det oppfordres til å bruke vannflater i trening og fritid. Dette gir flotte muligheter, men det følger også et ansvar hvor hver enkelt må vurdere risikoen en utsetter seg selv og andre for.

Norges Idrettsforbund har satt opp felles retningslinjer for hele idretten. I tillegg har Norges Roforbund utarbeidet særforbundsspesifikke retningslinjer:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

Se de fellesidrettslige koronavettreglene på NIF sine hjemmesider her

Tilleggsregler for Norges Roforbund

 • Bruk av garderober er ikke tillat med unntak av toalettog vaskeservant for å sikre god håndhygiene.
 • Båthall kan holdes åpen. Treningssentre har inntil videre et forskriftsfestet forbud mot å holde åpent. De samme hensynsom begrunner forbudet, vil også gjelde for idrettslagenes egne styrkerom e.l. Det anbefales derfor at styrkerom og lignende også holdes stengt inntil videre. Les mer om bruk av innendørsa arealer her
 • Hender vaskes eller desinfeksjonsmiddel brukes før man går ut for roing på vann.
 • Utøvere og lag må være i stand til alene å klargjøre sine båter. Dersom en trenger bistand til sjøsetting er det viktig at 1m regelen overholdes.
 • Benytter trener felles følgebåt skal flater som berøres vaskes før og etter bruk.
 • På land skal ikke større grupper enn 20 samles og 1m regelen overholdes.
 • Årer og båt skal vaskes med såpe og vann før og etter hver tur.

Tilleggsregler for roing i lagbåt.

 • Lagbåter med faste lag er tillat gittat:
     - Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene (begge satt i      bakre/fremreposisjon) kan benyttes.
     - Cox tillates dersom avstanden til en hver tid er mer enn 1 meter fra ansikt til stroke og ansikt til cox målt i catchposisjon.
 • Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene (begge satt i bakre/fremreposisjon) kan benyttes.
 • For utøvere under 18 år skal  det skal være en ansvarlig voksenperson til stede som påser at 1 m regelen blir overholdt, på vann og på land.
 • Det skal ikke være fysisk kontakt mellom roerne i båten
 • Alt av løst materiell, herunder redningsvester, øser mm, skal medbringes

 

Generelle regler:

•            Tidligere regler om hygiene, vask av utstyr og båter gjelder uendret

•            Antall personer som kan være samlet på treningøkes fra 5 til 20

Andre ressurser:

·        Folkehelseinstituttet:https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/