Nyheter

Koronavettregler for Norges Roforbund per 15.6

Norges Roforbund takker for støtte og innsats alle roere og klubber har vist i den pågående nasjonale dugnaden for å begrense koronasmitte og minske belastningenpå helse- og beredskapsressursene.

Norges Idrettsforbund har satt opp felles retningslinjer for hele idretten. I tillegg har Norges Roforbund utarbeidet særforbundsspesifikke retningslinjer:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentligemyndigheter

Se de fellesidrettslige koronavettreglene på NIF sine hjemmesider her

Utdypende regler for Norges Roforbund

-    Båthall og klubbhus (inkludert vekt- og romaskinrom) kan holdes åpent så lenge avstandsanbefalingen på 1 meter overholdes.

-    Klubber og utøvere må sikre gode rutiner for hygiene og vask av utstyr. Klubber bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig i klubben gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

Reglerfor roing i lagbåt.

-    Lagbåter med faste grupper er tillat gitt at:

o  Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene(begge satt i bakre/fremre posisjon) kan benyttes.

o  Roere under 19 år er unntatt avstandsanbefalingen der det er nødvendig for normal utførelse av treningen. Det anbefales da minst mulig miksing mellom de faste gruppene.

-    Cox tillates dersom avstanden til enhver tid er mer enn 1 meter fra ansikt til stroke og ansikt til cox målt i catchposisjon.

-    For utøvere under 18 år skal det skal være en ansvarlig voksenperson til stede som påser at 1 m regelen blir overholdt, på vann og på land.

-    Alt av løst materiell, herunder redningsvester, øser mm, skal medbringes

 

Generelle regler:

-    Les nye rettningslinjer fra NIF 15 juni her

-    Tidligere regler om hygiene, vask av utstyr ogbåter gjelder uendret

-    For ordinære treninger anbefales det maksimalt 20personer i en treningsgruppe.

-    Fra og med 15. juni åpnes det for arrangementermed opp til 200 personer. For mer informasjon se her

Tilleggsregler for Norges Roforbund

 • Bruk av garderober er ikke tillat med unntak av toalettog vaskeservant for å sikre god håndhygiene.
 • Båthall kan holdes åpen. Treningssentre har inntil videre et forskriftsfestet forbud mot å holde åpent. De samme hensynsom begrunner forbudet, vil også gjelde for idrettslagenes egne styrkerom e.l. Det anbefales derfor at styrkerom og lignende også holdes stengt inntil videre. Les mer om bruk av innendørsa arealer her
 • Hender vaskes eller desinfeksjonsmiddel brukes før man går ut for roing på vann.
 • Utøvere og lag må være i stand til alene å klargjøre sine båter. Dersom en trenger bistand til sjøsetting er det viktig at 1m regelen overholdes.
 • Benytter trener felles følgebåt skal flater som berøres vaskes før og etter bruk.
 • På land skal ikke større grupper enn 20 samles og 1m regelen overholdes.
 • Årer og båt skal vaskes med såpe og vann før og etter hver tur.

Tilleggsregler for roing i lagbåt.

 • Lagbåter lag er tillat gitt at:
     - Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene (begge satt i bakre/fremreposisjon) kan benyttes.
     - Cox tillates dersom avstanden til en hver tid er mer enn 1 meter fra ansikt til stroke og ansikt til cox målt i catchposisjon.
 • Kun båter der det er over 1 meter mellom slidene (begge satt i bakre/fremreposisjon) kan benyttes.
 • For utøvere under 18 år skal  det skal være en ansvarlig voksenperson til stede som påser at 1 m regelen blir overholdt, på vann og på land.
 • Det skal ikke være fysisk kontakt mellom roerne i båten
 • Alt av løst materiell, herunder redningsvester, øser mm, skal medbringes

 

Generelle regler:

•            Tidligere regler om hygiene, vask av utstyr og båter gjelder uendret

•            Antall personer som kan være samlet på treningøkes fra 5 til 20

Andre ressurser:

·        Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/