Nyheter

Lerøycupen Roing

En ny regattasesong er i gang og i år legger Regattautvalget sammen med Roforbundets mangeårig sponsor Lerøy til et nytt element til regattaene: Lerøycupen i roing!

Lerøycupen har som formål å være med på å øke lagbåtdeltagelse i regattaer, sikre god deltagelse på regionale regattaer og være en aktivitet alle kan delta på og ha mulighet til å prestere i uansett størrelse på klubb. Lerøycupen roing konkurreres i alle lagbåter i U19, U17 og U15.

Som mangeårig samarbeidspartner med Norges Roforbund lanserer vi nå Lerøycupen Roing. Suksess og utvikling kommer sjelden alene, men ved å lære av de man har rundt seg og være raus med sin egen kunnskap og løfte hverandre fremover. I Lerøycupen henter du poeng gjennom å delta i lagbåt gjennom sesongen og bidrar med å løfte ditt lag. Det oppfordres til å stille kombinasjonslag om din klubb ikke har fullt lag i din klasse. Poeng og lodd hører til hver roer, uansett klubb.

 • Fortsommerkapproingen 7-8 mai (Årungen)
 • Østlandsregattaen 21-22 mai (Årungen)
 • Stokkavannsregattaen 4-5 juni (Store Stokkavann)
 • Christiania Regattaen 18-19 juni (Årungen)
 • Tunevannsregattaen 13-14 august (Tunevannet)
 • NM/Årungregattaen 29-30 august (Årungen)
 • Kjørbosprinten 3-4 september (Kjørbobanen)
 • Ungdomsmesterskapet og Os regattaen 17. September, UM  (Ulvenvannet)

Poeng og premiering

 • Alle som deltar i cupen premieres med en gullfisk, sølvfisk eller bronsefisk. Fiskene er utformet som pins som kan festes på jakkeslaget og eller klubbjakken.
 • Deltagelse i minst 7 regattaer kvalifiserer til Gullfisk
 • Deltagelse i minst 4 regattaer kvalifiserer til Sølvfisk
 • Deltagelse i minst 2 regattaer kvalifiserer til Bronsefisk
Klassevinnere i Lerøycupen blir premiert individuelt:
 • For første-, andre- og tredjeplass i hver regatta deles henholdsvis 3, 2 og 1 poeng ut. Klassevinnerne (jente og gutt i U19, U17 og U15) vil motta en premie som tilfaller de respektives klubber.
 • For  junior U15 og U17 vil premieutdeling foregå etter UM i Os på lørdag. For U19 vil det være premieutdeling etter Kjørbosprinten på søndag.
Loddtrekning for lagpremie
 • For alle starter en utøver har i alle lagbåt løp deles det ut 1 lodd (loddene oppbevares av NR frem til loddtrekkningen). Etter endt cup trekker vi ut tre Concept romaskiner blant alle loddene klubbene  har opparbeidet. En for U15, en for U17 og en for U19. NB! En klubb kan kun vinne 1 romaskin.

Følg med her for oversikt over poeng etter hver regatta: Lerøycup