Nyheter

Mastermesterskapet 2020 med coastalregatta avlyses

Det er gjort en samlet vurdering sammen med arrangør og regattautvalget om å avlyse årets mastersmesterskap med coastalregatta i Stavanger. Dette på bakgrunn av den senere tids smitteutvikling og type arrangement. Mastermesterskapet har flere av deltakerne i hovedmålgruppen i den definerte risikogruppen, at arrangementet er nasjonalt samt at alt av det sosiale rundt var nødt til å avlyses.

Roforbundets fagutvalg arbeider med anbefalinger og tilpasning av øvrige regattaer samt internasjonal deltagelse og vil komme med en anbefalingog konklusjon relativt raskt.