Nyheter

Møte om regattasesongen 2020

Epost er sendt til alle klubber om møte om regattasesongen 2020. Dersom din klubb ikke har mottatt epost ber vi dere snarest om å oppdatere klubbeposten deres i SportsAdmin.

Til alle klubber,

I forbindelse med at ragattasesongen på forsommeren blir sterkt redusert ønsker regattautvalget i NR å kalle inn til fellesmøte for alleklubber som arrangerer eller deltar i regatta.

Vi ønsker at klubber stiller med 1-3 personer med ansvar for enten trenede utøvere eller som regattaansvarlig.

I møtet vil vi både komme med informasjon om hvordan NR ser på situasjonen samt lytte til deres innspill for hvordan skape en så brasesong som mulig for idretten vår.

 

Møtet vil avholdes i zoom mandag 11 mai kl 18.00

 

https://us02web.zoom.us/j/83431690014?pwd=T1paL1p6ZXFJYzMybEFGUjZCT2E2dz09

 

Meeting ID: 834 3169 0014

Password: 1234