Nyheter

Nedbemanning i Norges Roforbund

Nedbemanning i Norges Roforbund, orientering fra generalsekretær Kjell Ove Alvestad.

Begrunnelsen for nedbemanningen er Norges Roforbund sin økonomi. Inntektene har ikke holdt tritt med kostnadsveksten. Det er helt nødvendig å redusere de faste kostnadene for å sikre en bærekraftig økonomi slik at forbundet kan ivareta sine viktige oppgaver innen både toppidrett og rekruttering.  I styremøte 14.2 i år ble det vedtatt å gi generalsekretæren fullmakt til å gjennomføre en nedbemanningsprosess med inntil 2 stillinger. Prosessen er nøye satt opp i henhold til Arbeidsmiljøloven og rettspraksis. Dialog og godt samarbeid med ansatte er en nøkkelfaktor for å gjennomføre nedbemanningen på en mest mulig saklig og balansert måte. Vi legger også stor vekt å ha en løpende dialog med utøverne slik at også deres perspektiv og behov blir hørt. I neste «åpen time» vil det være velkomment med spørsmål og innspill fra klubbene.