Nyheter
#Organisasjon

Nordisk Roforbund lanserer ny hjemmeside

Nordisk roforbund lanserer ny hjemmeside med fokus på ronyheter fra de nordiske landene.

Nordisk roforbund ble stiftet i 1910 og arrangerer årlig Nordisk mesterskap i roing. Norge har vært medlem siden starten sammen med Danmark, Sverige og Finland i senere tid er også Færøyene blitt med som eget medlem.

I tillegg til den årlige regattaen samarbeider Nordisk roforbund om politiske saker inn mot FISA, utviklingen av roing i de nordiske landene og et felles nordisk regattareglement. Som regel benyttes de skadinaviske språkene i komunikasjon i forbundet, men av hensyn til landene med mindre overlapp til de skandinaviske språkene vil størsteparten av den nye hjemmesiden være på engelsk.

Hjemmesiden finner du her: https://nordicrowing.com/

Har du eller din klubb tips til saker, spill det gjerne inn til post@roing.no