Nyheter

Norges Roforbund velger nytt styre

Norges Roforbund avholdt ordinært Ting 16 november der blant annet nytt styre ble valgt nytt styre.

Norges Roforbund avholdt ordinært Ting 16 november på Ormsund Roklub. Under tingforhandlingene ble nytt strategidokument behandlet og godtatt med modifikasjoner og nytt styre valgt. Tinget stemte samtidig over en økning an styret til seks representanter og at minst en i styret skal være under 26.

Tinget delte også ut Norges Roforbunds Gullmedalje til Erling Storm, tidligere president i Norges Roforbund.

Styre valgt på tinget 2019:

President   Hans Jørgen Arvesen,   Norske Studenters Roklub   Gjv.

Visepresident   Ragnar Madsen,   Christiania Roklub  Ny

Styremedlem  Are P. Berset,    Aalesunds Roklub  Ny

Styremedlem  Eva Hansen,   Ormsund Roklub  Ny

Styremedlem  Bjørn Bexrud,   Horten Roklubb  Ny

Styremedlem   Anna Een Sture  Norske Studenters Roklub  Ny

Varamedlem  Thorvald Jakobsen    Fana Roklub   Ny

Varamedlem  Martha Lande  Christiania Roklub  Ny

Varamedlem  Sissel Lothe Høvik  Os Roklubb  Ny

Varamedlem  Tore Gulli    Bærum Roklubb  Ny

Fra venstre: Are P. Berset, Ragnar Madsen, Hans Jørgen Arvesen, Eva Hansen og Anna Sture. Bjørn Bexrud var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Erling Storm mottar Norges Roforbunds høyeste utmerkelse, gullmedaljen.