Nyheter

NTNUI roing tildeles innendørs NM 2023

Regattautvalget mottok 2 søknader om å arrangere innendørs NM 2023, etter nøye gjennomgang av søknadene ble NTNUI Roing valgt til å arrangere mesterskapet.

Styret vedtok i styremøte 23 august 2022 å tildele NTNUI roing arrangørrettigheter for innendørsmesterskapene 2023 på bakgrunn av Regattautvalgets innstilling. NTNUI roing kommer ikke til å arrangere regatta på vann i 2023 samt at Styret og Regattautvalget anser det som positivt å få geografisk spredning på arrangementene. NTNUI Roing arrangerte innendørsmesterskapene digitalt i 2022, denne gangen satser vi på et fysisk arrangement uten restriksjoner.