Nyheter
#Organisasjon

Ny Generalsekretær

Ny Generalsekretær


Ansettelseprosessen av ny generalsekretær og ansettelse av midlertidig generalsekretær

Prosessen med å ansette ny generalsekretær er i full gang. Det vil bli offentlig utlysning i løpet av første halvdel av mai. Det vil fort kunne gå noen måneder før ansettelse er skjedd og ny generalsekretær kan tiltre.

Midlertidig Generalsekretær

I mellomtiden har vi i dag gleden av å informere om at Anniken Ellingsen er ansatt som midlertidig generalsekretær i påvente av at ny generalsekretær begynner. Det er viktig at kontinuiteten i vår virksomhet opprettholdes og Anniken er godt kjent med dette gjennom sine roller i rosporten som tidligere lanslagsroer, styremedlem i Christiania og styremedlem i Norges Roforbund. Vi er veldig glade for muligheten til å ansette Anniken og at det passet for Anniken å ta på seg dette.

Mens hun fyller stillingen vil hun fratre som styremedlem i forbundet og en vararepresentant vil fungere i hennes sted.

Hans-Jørgen Arvesen
President