Nyheter
Foto: Jostein Senumstad
Foto: Jostein Senumstad

Ny juniorverdensrekord på RP3

Syvert Senumstad fra Kristiansand Roklubb satt lørdag, ny junior verdensrekord på RP3Dynamic model S over 2000meter. Tiden ble 05:56,34.

Syvert er med dette første juniorutøver som har rodd under 6 minutterpå RP3.

Gundersen Sports AS som er forhandler av RP3 i Norge utfordret Syvert om å gjennomføreett rekordforsøk.

-Syvert er et stort roer-talent og har en meget god personlig bestetid på Concept2, derfor var det spennende å se hva han kunne prestere på RP3 sier Thomas Gundersen i Gundersen Sports AS. Utfordringen ble tatt på strak arm og pga. koronarestriksjonene ble løpet gjennomført hjemme i Senumstads garasje. Ny verdensrekord ble satt etter ett meget godt løp. 

Trener Janis Gailis i Kristiansand Roklubb er meget godt fornøyd med sin utøver. Syvert har hatt en jevn fremgang de siste to sesongene, han er treningsvillig, reflektert og er meget sterk mentalt til tross hans unge alder.

Klubben bruker RP3Dynamic mye i treningsarbeidet, dette for å bedre teknikken men også på langkjøring i perioder hvor man ikke får rodd på vannet. Vi har meget gode erfaringer med RP3, da man kan trene på mange av de samme tingene, som man vanligvis kun kan trene på i en båt på vannet, sier Janis Gailis. Løpet i dag gikk helt etter planen som var å ro de første 500 meter på 1:27/1:28 deretter ligge på 1:30 i midterste 1000, for så gå ned igjen på siste 500.

Dette rekordforsøket har vært motiverende både for Syvert og for klubbmiljøet her i Kristiansand, avslutter Janis Gailis.

Øvrige rekorder på RP3 finnes her