Nyheter

Ny lisensperiode fra 1.mars - og ny lisensordning

Det blir en ny lisensordning i Norges Roforbund

1. mars starter en ny lisensperiode. På https://www.roing.no/regatta/lisens kan man løse lisens.
Merk at Norges Idrettsforbund har bestemt et nytt krav i år: Alle klubbmedlemmer i alle særforbund skal være tilknyttet en 'gren' (f eks flattvannsroing) for å kunne løse lisens. På lisenssiden kan man blant annet lese mer om hvordan klubber kan tilknytte gren til utøvere på en effektiv, samlet måte.

Norges Roforbund anbefaler at alle som trener løser lisens. De som skal konkurrere løse lisens.

Vi håper og tror at den nye ordningen på sikt vil oppfattes enklere for klubber og utøvere - og ikke minst for jury og dommere på regatta. Vi har forståelse for at selve overgangen til nytt system likevel kan oppfattes litt strevsom.

Merk at også for NIFs Samordnede Rapportering, må klubbmedlemmer være tilknyttet gren. Les mer på lisenssiden om fremgangsmåte.

God rosesong i 2024!