Nyheter
Marianne Lundh og Johan Flodin
Marianne Lundh og Johan Flodin

Nye Gullmedajer tildelt av Norges Roforbund

Tinget vedtok å tildele Marianne Lundh (NSR) Gullmedaljen, Norges Roforbunds høyeste utmerkelse for sin innsats for tur og mosjonsroing og norsk rosport over mange år. Johan Flodin (avtroppende landslagssjef) ble tildelt Gullmedaljen etter vedtak fra styret.

I satuttene for Gullmedajen står det:

Gullmedaljen kan tildeles:

1. Personer som i særlig grad har arbeidet for trivsel innen og fremgang for roidretten

2. Roere som med særlig fremragende prestasjoner har bidratt til roidrettens sunne utvikling

Gullmedaljen skal ikke tildeles oftere enn annethvert år, og høyst to medaljer kan deles ut. Norges Roforbunds Styre kan tildele Gullmedaljen til personer som ikke er medlemmer av norsk roklubb, herunder personer som ikke er norske statsborgere.

Johan Flodin

Johan Flodin ble tildelt Gullmedaljen på bakgrunn av sin trenergjerning i Norges Roforbund over de siste 9 årene. Tildelingen ble vedtatt av fulltalling styre. Johan har startet i ny stilling i Sveries Olympiske Komite og var forhundret til å delta på tinget, se video av overrekkelsen under:

Marianne Lundh

Styre innstillte Marianne Lundh til Gullmedaljen etter anbefalning fra Hederstegnutvalget. Et fulltallig Ting stemte for å tildele Marianne Gullmedaljen.

I innstillingen sto det:

Til Styret i Norges Roforbund

Hederstegnutvalget anbefaler at Forbundsstyret innstiller overfor Tinget 2021 at  Marianne Lundh tildeles Norges Roforbunds Gullmedalje forvhennes mangeårige og omfattende innsats for norsk rosport.

Marianne Lundh har vært medlem av Forbundsstyret i to omganger, i til sammen 7 år. Hun har frem til i dag vært medlem av Tur- og trimutvalget i 27 år. Hun har vært leder av Oslo Rokrets og leder av sin roklubb. Marianne har organisert flere internasjonale langturer her i Norge, og har stått i spissen for mange andre tiltak og konkurranser opp gjennom årene. Vedlagt følger en oversikt over hennes tillitsverv, denne er helt sikkert ikke komplett men inneholder det Hederstegnutvalget lett kan finne frem.

Norges Roforbund

1998 – 2001    Styremedlem Tur  og trim

2007                Varamedlem Styret Klubbstøtte

2008 - 2010    Styremedlem Klubbstøtte

1995 – 2021    Medlem Tur- og trimutvalget

2007                Medlem Regionsutvalget

Oslo Rokrets

2000 - 2007    Formann

2010 – 2020    Varamedlem styret

2002 – 2006    Leder for Roerlangrennet (trolig i langt flere år, men dette er de årene vi har dokumentasjon for)

Oslo Kvinnelige Roklubb (i dag Bestumkilen Roklubb)

1999 - 2000    Viseformann

2001 - 2003    Formann

Norske Studenters Roklub

2008 – 2013    Styremedlem Tur og mosjon

2017 – 2021    «Solkonge» (ansvarlig for drift av NSRs anlegg Solodden på Kalvøya)

2005 – 2014    Ansvarlig for «60+»

Andre forhold

Ansvarlig /medansvarlig for nasjonale og internasjonale langturer i 1997, 2000, 2011,2015, 2017

Hedersbevisninger

2009    Norges Roforbunds Hederstegn

2013    Rosportens Venners Hederspokal

2004    Den gyldne åre  (Oslo Kvinnelige Roklubb)

2008    Norske Studenters Roklubs Hederstegn

Etter at Marianne var blitt gjort kjent med tildelingen takket hun for tildelingen:

"Jeg er veldig glad og samtidig overrasket over tildelingen. Det er ikke hverdagskost at en tur-roer får så fin en utmerkelse.  Det er kjempebra at ro-Norge viser man setter pris på tur og mosjon, ikke bare racesiden av rosporten. Det er jeg veldig fornøyd med! Jeg vil be dere om å viderebringe min dyptfølte takk til styret, hederstegnutvalget og hvem som ellers står bak tildelingen"

Marianne Lundh sammen med roere i NSR og Jens Kolbergs vandrepokal NM 2019. Foto Estela Re Ma