Nyheter

Nasjonale tiltak for forhindring av smittespredning: Råd og anbefalninger (oppdatert 13.1.21)

Det er kommet nye råd og anbefalninger for den organiserte idretten for å begrense den pågående smittesituasjonen. Vi skal ta vår del av ansvaret, her er en oppsummering for hvordan anbefalningene påvirker idretten.

Se helsedirektorates sider for oppdaterte smitteverntiltak helsedirektoratet.no

Følg NIF for oppdateringer som påvirker idretten idrettsforbundet.no

Oppdateringer fra regjeringen.no per 13.1.21

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
  • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
  • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
  • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

Les mer på NIF sine hjemmesider her