Nyheter

Nye utvalg i Norges Roforbund

Det nye styret har jobbet med å sette sammen nye utvalg.

Styret har vært opptatt av at vi skal ha dedikerte medlemmer i utvalgene som både har tid og lyst til å bidra for å gjøre norsk roing enda bedre. Styret stiller også krav til at utvalgene skal være aktive og at det etableres mandat og målsetninger gjennom Ting-perioden.  Det forventes også at det rapporteres jevnlig tilbake til styret.

 

President i Norges Roforbund, Frank Ove Reite, sier i en kommentar at han er imponert over «dugnadsviljen» i ro-Norge. Det er flott at så mange ønsker å ta på seg nye roller i en travel hverdag.  Spesielt kjekt er det at vi har fått satt sammen et slagkraftig Markedsråd.

 

Det vil bli gjort løpende endringer i utvalgene for å sikre faglig, regional og diversifisert sammensetning og ikke minst frisk pust inn i utvalgene.

Se oversikt over utvalgene her.