Nyheter
#Toppidrett

Nytt uttak, nytt prosjekt

Nytt prosjekt og flere muligheter. Vi gleder oss over at Olympiatoppen ønsker å samarbeide med oss om et nytt utviklingsprosjekt som skal gå over de neste fem årene.

Uttaket til Rekruttlaget 2023 er klart.

Det er et samlet landslagstrenerteam sammen med Toppidrettsutvalget som ønsker å gi følgende utøvere en plass på Rekruttlaget for det kommende året. Laget skal ha hovedfokus på lagbygging i år, men også sammen sette seg noen hårete prestasjonsmål.

Uttatte utøvere:
Camilla Lundvang Kjeseth, Fana

Oskar Martinius Gjerland, Ormsund

Fredrik Reite, Aalesunds*

Einar Bjørvik, Fana

Andreas Dugstad Sørskaar, CR

Nicolai Enstad Haraldseth, Horten**

Erik Vaktskjold, Os

Ulrik Pharo Lohne, Drammen

Tyra Eklo Hjemdal, CR

*Under avklaring.

**Langtidssykdom.

Det vil også være god takhøyde for å hospitere inn på laget i perioder/under samlinger eller ved daglig trening, spesielt for kvinner. Det er forventet at uttatte utøvere prioriterer sesongplanen. Den vil sendes ut sammen med estimerte egenandeler i neste uke.

Samtlige utøvere må skrive under på tilbudsskrivet innen 13.januar før plassen er bekreftet. Dette fordi det er utøvere som ikke har fått tilbud og som gjerne skulle hatt en plass.

Dette laguttaket har ingen sammenheng med hvem som skal representere Norge under åretsU23VM/EM.

Vi gleder oss til året som kommer!

Hilsen Trenerteamet og Toppidrettsutvalget

Litt om prosjektet:

Dette vil hjelpe oss på flere områder, blant annet faglig og økonomisk. Hoveddelen av prosjektet, og selve grunnmuren, vil være Rekruttlaget vårt. Laget skal bestå av roere som kan være aktuelle for OL i LA i 2028, eller eventuelt OL i 2024. Det skal være et tydelig steg på karriereveien vår, og førstevalget for roerne våre. Vi vil også ha et økt fokus på jenter og kvinner, noe som vil komme tydelig frem under uttaket og gjennom sesongplanen vår. Gjennom Rekruttlaget skal vi drive med talentspeiding og hospitering som vil føre til talentutvikling. Dette i tett dialog og samarbeid med alle roklubbene våre. Vi ser også at den nye grenen, coastal roing, kommer for fullt, noe vi skal være med på i større grad fremover. Rekruttlaget vil bestå av åtte utøvere, både kvinner og menn, som skal ha lagbygging som hovedfokus i 2023. Det betyr at det vil bli høyt prioritert å trene sammen, under den samme treneren, samme treningsprogram og skape mål sammen. Dette vil speiles under sesongplanen for laget. Vi presiserer at Rekruttlaget og utviklingsprosjektet ikke er et U23 prosjekt, og at uttak og oppkjøring til mesterskap er utenfor selve prosjektet. Dette også fordi prosjektet går fra 19-25 år.

Forøvrig kan man se under Elitelaget og Rekruttlaget hvis man er interessert i sesongplanen til landslagene våre.
Utøverprofilene er under oppdatering, og det vil komme nye profilbilder fortløpende.