Nyheter
#Møte

Ordinært ting 18.-19.november 2023

Informasjon.

Med hjemmel i forbundets lover, § 14, har styret i Norges Roforbund innkalt tilOrdinært Ting i forbundet i Stavanger lørdag 18. og søndag 19. november. Tinget finner sted ved Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger fra lørdag 18. november klokken 16.00, med registrering fra klokken 15.30.

Program:

Lørdag 18. november: Utvalgsmøter etter egne innkallinger

Lørdag 18.november: fra 16-19 plenumsdiskusjoner

Lørdag 18. november fra 19.30: Tingmiddag

Søndag 19. november fra 09.00 til 13.00: Tinget

 

Innkalling ble sendt ut til klubber, kretser og gullmerkeinnehavere 18. september.

Norges Roforbunds langtidsplan skal behandles i Tinget. Forslag til langtidsplan vil bli sendt ut på høring til klubbene i forkant av Tinget, og oppdateres etter innspill.  Det blir plenums diskusjon av langtidsplanen lørdag ettermiddag. Godkjenningsprosessen av langtidsplanen skjer under den formelle delen avTinget.   

I forbindelse med Tinget vil det også bli avholdt møter i dommerutvalget, regattautvalget og toppidrettsutvalget (trenerforum).  Formålet er å samle en større del av ro-Norge til diskusjon av langtidsplanen. Samtidig er det en fin mulighet for å treffes sammen under Tingmiddagen. Noen av utvalgsmøtene vil fortsette søndag.  

Vi håper så mange som mulig vil stille. Dette er viktig for å sikre at de demokratiske prosessene kan virke best mulig. Etter å ha hatt forrige ledermøte på Teams er det nå på tide å møtes fysisk, opprettholde gode relasjoner, skaffe nye samt å diskutere saklig der vi er uenige.

Vel møtt!