Nyheter

Presentasjon av nye samarbeidspartnere

Norges Roforbund presenterte i går gode nyheter om avtaler med ni nye samarbeidspartnere. Dette gir forbundet mulighet til langsiktig planlegging, og økt kvalitet på satsing fremover, både på bredde og topp.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø gratulerte Norges Roforbund, og pekte på at roing er en del av mangfoldet i norsk idrett - som påvirker det nasjonale toppidrettsfelleskapet med god prestasjonskultur.

 

Styreleder i Norges Roforbund, Frank Ove Reite, rettet en stor takk til samarbeidspartnere som stiller opp for norsk roing.

Ny generalsponsor er Hofseth International og Hofseth BioCare, med en avtale frem til OL i Los Angeles i 2028. Nye samarbeidspartnere er Höegh Autoliners og Stiftelsen Vi og Aker. I tillegg er nye støttespillere Norsk Kylling, Carnegie, Breifonn og Converto.

 

Sportslig leder Daniel Berge gledet seg over gode rammebetingelser fremover.

- Vi får forutsigbarhet, og det er utrolig betryggende å kunne tenke langsiktig. Det blir gjennomført et godt opplegg frem mot Paris, samtidig som vi får tatt vare på den gode rekrutteringen i U19 og U23 med tanke på fremtidige mesterskap.

 

Som representant for utøverne, takket også Lars Benske de nye støttespillerne for at de ønsker å satse på rolandslaget.

- Dette gir oss mulighet til bedre tid på vannet, i tillegg til høyere kvalitet på restitusjon og ernæring, slik at vi kan følge våre drømmer, og gjøre en enda bedre jobb som roere.

 

Olaf Tufte, som var tilstede som representant for Toppidrettsutvalget, takket styret i Norges Roforbund for fantastisk innsats.

- I dag trener vi hardere og bedre. Da trenger vi de beste rammebetingelsene, og det har styret nå langt på vei sørget for. Vi vet at det er verdier i Roforbundets historie, og at om vi etterlever disse over tid, får vi resultater. Dette er en mulighet vi skal gripe, konstanterte han.