Nyheter
#Organisasjon

Presidenten sine ord om Generalsekretæren sin oppsigelse

Som nyvalgt President i Roforbundet ønsker jeg å takke Kjell Ove for den jobben han har gjort.

Kjell Ove har stått på både tidlig og sent for ro-forbundet. Han har gjort et solid stykke arbeid med å bygge struktur, etablere gode rutiner og ikke minst gi meg som nyvalgt leder en solid introduksjon til forbundet.  Styret har allerede startet arbeidet med å finne en ny Generalsekretær.»  Med vennlig hilsen, Frank Ove Reite.