Nyheter
#Organisasjon

Pressemelding fra Norges Roforbund

Nedbemanning og nytt organisasjonskart for Norges Roforbund. Norges Roforbund varslet tidligere i år at forbundet er i en presset økonomisk situasjon og at en på denne bakgrunn trenger å foreta justeringer i organisasjonen for å ta ned kostnadene.

Nå har styret i forbundet vedtatt en nedbemanningsplan i to steg, og tidligere i dag ble de ansatte orientert om de forestående endringene.

I første omgang tas det bort én stilling i administrasjonen samtidig som generalsekretærstillingen reduseres fra 100 til 60 prosent. En trenerstilling gjøres om til å være en delt stilling som trener og administrasjonskonsulent. Den sportslige satsingen til forbundet vil dermed i størst mulig grad beskyttes i denne omgangen.

 

Utfallet av endringene blir klart etter at nedbemanningsprosessen sine videre steg er gjennomført.

 

Etter sesongen vil styret så evaluere de sportslige resultatene, og målt opp mot de økonomiske rammene vil det da vurderes eventuelle ytterligere nedbemanninger.

 

- Dette er vanskelige men helt nødvendige tiltak, siergeneralsekretær Kjell Ove Alvestad.

 

- Vi har høye sportslige ambisjoner både for den kommende sesongen og for Paris-OL neste sommer, og vi håper at tiltakene vi setter i verk nå vil gjøre det mulig å gjennomføre denne og neste sesong som planlagt, sier han.