Nyheter

Refleksjoner om Tinget 2021 fra nyvalgt president

Thorvald Jakobsen fra Fana Roklubb ble under Norges Roforbunds Ting i Horten lørdag 20.november valgt til ny president i Norges Roforbund. Valget var langt fra enstemmig, da et benkeforslag på Frank Ove Reite fra Aalesunds Roklub fikk hele19 av de 43 stemmene. Hva tenker den nye presidenten nå om oppgavene som venter ham og det nye styret? 

- Benkeforslaget fra Aalesunds Roklub og NSR argumenterte med at norsk roing nå trenger å sette en ny kurs. At vi trenger noe friskt og nytt, og at tiden er inne for å tenke visjonært. Dette må vi være ydmyke nok til at vi tar til oss, sier Thorvald Jakobsen.

- Vi har en lang historie med toppidrettsfokusering og fantastiske resultater. Når ressursene samtidig har vært knappe har andre deler av rosporten blitt nedprioritert. Samtidig er det et faktum at vi ikke helt har klart å stikke hull på markedsutfordringene våre. Vi har ikke klart å skaffe penger til mer enn å prioritere knallhardt på de aller beste, og det har medført en friksjon mellom forbundet og klubbene både sportslig og økonomisk. Vi har vært ekstremt toppfokusert, og jeg kan absolutt forstå kritikken, sier han.

Vil gripe tak i splittelsen
Det nye styret i Norges Roforbund består i tillegg til Thorvald Jakobsen i dag av visepresident Eva Hansen (Ormsund), Anna Sture (NSR), Håkon Skogen(Stavanger), Lars Bjønnes (Ormsund) og Tom Rasmussen (Fana), og den nyepresidenten vil nå gripe fatt i utfordringene som kom til syne under Tinget.

- Tinget avdekket en tydelig tallmessig splittelse i norsk roing, og dette er noe det nye styret og jeg som president nå må gjøre noe med. Vi må jobbe for å bryte ned polariseringen slik at vi i stedet kan bli bedre sammen, sier han.

Dette var også problemstillinger han tenkte å angripe uavhengig av kritikken som kom fram på Tinget.

- Da jeg hørte ønskene og planene til Aalesunds og NSR sa jeg vel noe i retning av at jeg kunne sagt akkurat det samme selv. En av ambisjonene mine er å få til et mer balansert forbund, og jeg drømmer om en bedre finansiering for å kunne bygge en bedre utviklingstrapp for utøvere som vil noe. Vi må rett og slett bli flinkere til å skaffe oss inntekter.

- I tillegg ser jeg at noen av de strukturelle tingene som ble nevnt under Tinget er noe vi kan gjøre noe med. Jeg har allerede kontaktet flere av dem som hadde de tydeligste kritiske røstene, inklusive Frank Ove, og vi har hatt gode samtaler. Jeg har fått en større forståelse for hvilke utfordringer vi har, og vi er enige om at vi nå skal jobbe videre sammen for norsk rosport. Det er jeg veldig glad for, sier Thorvald Jakobsen.

 

En stor oppgave
- De sterke tilbakemeldingene gjør det åpenbart hva vi må jobbe med fremover, og innledningsvis ser jeg at det blir mye jobb for det nye styret og for meg i særdeleshet. Det var jeg forberedt på da jeg sa meg villig til å påta meg presidentvervet. For meg dreier dette seg på ingen måte om prestisje. Det er menneskene rundt meg som driver meg, og ønsket om å få til ting sammen. Jeg ønsker å være en del av en organisasjon som klarer å levere.

Det at skiftet av president og store deler av styret skjer mer eller mindre samtidig med bytte av hovedtrener er en annen utfordring som organisasjonen nå må takle.

- Det skal vi få til, og jeg er veldig glad for at resten av trenerteamet er intakt og skal være med oss videre. Det er viktig med kontinuitet, som er et av suksesskriteriene vinnerkulturen vår er tuftet på. Det er viktig at den nye hovedtreneren vår forstår norsk idrettskultur generelt, norsk rosport og det tette samarbeidet med Olympiatoppen , og på det området er jeg på ingen måter urolig.

Når det gjelder styrearbeidet fremover vil den nye presidenten legge opp til hyppige korte styremøter, og han ser det som helt avgjørende at hele organisasjonen brukes og at de forskjellige utvalgene blir aktivert og bidrar.

- I tillegg må vi etablere gode toveis kommunikasjonskanaler ut mot klubbene. Jeg ønsker derfor å få etablert jevnlige møter med styrelederne i de forskjellige klubbene for å kunne informere og ta imot innspill. Her håper jeg også å kunne synliggjøre den enorme jobben de ansatte i organisasjonen gjør, sier den nye presidenten.

Et helt liv innenfor rosporten

Hvilken bakgrunn har så Thorvald Jakobsen før han nå ble valgt til historiens første president fra Fana Roklubb?

- Jeg ble medlem av Fana Roklubb i 1975, og var en aktivt satsende junior og U23-roer. Jeg deltok blant annet i junior-VM og det som i dag er U23-VM. Etter den aktive karrieren var jeg sporadisk NM-deltager fram til cirka 2000, mens jeg i dag er en typisk godværsroer som prøver å holde meg i sånn noenlunde god form.

Dette gjør han både i Fana Roklubb, hvor han regelmessig er på vannet i dobbeltsculler sammen med sin faste makker Erik Serck-Hanssen, og ombord i færingen Sunniva som han fikk spesialbygget av båtbyggeren Harald Dalland i 1991 for en rotur som tok ham langs Norgeskysten fra Tysnes der båten er bygget til Nordkapp.

- På det organisatoriske planet har jeg vært jevnlig engasjert i styrearbeid i Fana siden jeg var 17-18 år gammel, og jeg var blant annet styreleder i elleve år. Jeg har også vært klubbtrener, og jeg var blant kreftene som jobbet med å få til ro- og padleanlegget i Nordåsen og etableringen av kraftsenter-trenere. På det nasjonale planet har jeg tidligere hatt tillitsverv i toppidrettsutvalget, og i en styreperiode hadde jeg ansvaret for toppidretten.

- Etter at ungdommene mine ble voksne og flyttet ut har jeg fått ledig tid, og da de aktive spurte meg om jeg igjen kunne tenke meg å engasjere meg for sporten var det enkelt å si ja. Roingen har vært idretten min gjennom hele livet, og det er en ære å bli valgt til president for Norges Roforbund. Den tilliten ønsker jeg å gjøre meg fortjent til, og jeg håper at jeg sammen med det nye styret kan klare å snu splittelsen som ble så tydelig avdekket under Tinget til en samling i bunn. Derfra går det som kjent kun én vei, og det er oppover, avslutter den nyvalgte presidenten.