Nyheter

Regattasøknad 2021

Søknad om å arrangere regatta i 2021 legges nå ut. Søknadsfrist er 18. oktober.

Send inn søknad her

Det er satt opp helger som er åpne for arrangement. Disse helgene er omforent innspill fra landslagssjef og internasjonale regattaer.  Det er noen datoer som ikke er besluttet eller bekreftet for internasjonale mesterskap; dette gjelder Nordisk mesterskap, Coup de la Jeunesse og Baltic Cup.  Uttaksregattaer til internasjonal representasjon er ikke fastsatt men vil bli diskutert på Trenerforum 23/24oktober.  Videre plan for terminlisten er å få NM godkjent og ha en omforent terminliste til ledermøtet i november.

Regattautvalget har sett positive resultater av lokaleregattaer i «Korona-året» og har også forslag til 3 regionale regattaer i 2021sesongen.  Merk også at Coastal er en konkurranseform som vokser og som NR ønsker å få økt oppslutning om. Det etterspørres derfor etter arrangører i Coastal klasser.  

Merk at som følge av den spesielle sesongen 2020 vil NRstyret og regattautvalget vurdere å videreføre arrangør av kansellerteregattaer i 2020 sesongen til 2021 sesongen.

Regattautvalget vil komme med en innkalling til et nettmøteom terminlisten 21. oktober.