Nyheter
#Nasjonal regatta

Regattasøknad 2022

Søknad om å arrangere regatta i 2022 legges nå ut. Søknadsfrist er så fort som mulig.

Lenke til søknadsskjema her

Regattautvalget har utarbeidetregattaoppsettet i lenken basert med på henblikk internasjonal rokalender forbest mulig regattaoppsett og deltagelse. Velg de helgene dere kan/ønsker å arrangere. Er deten helg som er preferert skriv dette i boksen "andre innspill omsøknaden".

Dersom dere ønsker en annen helg, ikke satt opp i oppsettet, skriv dette inn i "andre innspillom søknaden".

Vi ber om at det søkes så raskt som mulig, helst innen 10oktober.

Dersom det ikke mulig for dere å søke innen 10 oktober, menønsker å arrangere regatta ber vi om tilbakemelding på dette til leder avregattautvalget Thorvald Jakobsen thorvald.jakobsen@hotmail.com

 

Med vennlighilsen

 

Regattautvalget