Nyheter
#Organisasjon

Samordet rapportering 2019

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2019 via www.klubbadmin.no

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2019 via www.klubbadmin.no

Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2019, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.
Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2019 via www.KlubbAdmin.no:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.18 Les mer om hva som kan regnes som et aktivt medlem her
  2. Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2019
  4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på http://www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett

Det er viktig at antall funksjonshemmede (bevegelses-, syn-, hørsel og/eller utviklingshemming) registreres. Det gjelder både de som er aktive i ordinære treningstilbud og de som er med på tilrettelagte tilbud eller idrettsskoler. Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede.

Tilgang til samordnet rapportering
Styret og medlemsansvarlig kan gjennomføre samordnet rapportering
Registrert leder av klubb kan sende inn nye opplysninger til brønnøysundregistrene.

Support: Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2019 Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Det er i årets rapportering en del spørsmål som er særforbundsspesifikke. Disse er kun for innhenting av informasjon for Norges Roforbund og har ingen påvirkning på tildelinger etc.