Nyheter

Samordnet søknad og rapportering – april 2020

Idrettsregistreringen har tidligere vært gjennomført i januar måned. Fra og med 2016 ble idrettsregistreringen en del av samordnet rapportering – og den skal gjennomføres i april måned. Tallene som rapporteres inn skal skal være pr 31.desember året før. Samordnet søknad og rapportering gjøres via Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

Informasjon fra Norges Idrettsforbund
Følgende skal rapporteres  – frist er 30.april:

  • 1 Medlemstall og aktivitetstall.
  • 2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført).
  • 3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført).
  • 4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  • 5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdelingsupport@idrettsforbundet.no eller telefon 2102 9090 (mandag-torsdag 08.00-19.00, fredag 08.00-15.30).

Rapportering av medlemstall og aktive medlemmer

Norges Idrettsforbund har informert klubber om elektronisk medlemsregister gjennom flere år, og med ulike krav. Det vil likevel fortsatt være mulig å rapportere medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Rapportering av funksjonshemmede
  • Dersom noen av klubbens registrerte aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemming), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse»