Nyheter

Spesialtrenerforum oppsummert

Fredag 12.januar inviterte Norges Roforbund til Spesialtrenerforum på Tufte gård.

Klubbtrenere møtte til en tettpakket og innholdsrik kveld, og stilte sultne etter sportslig diskusjon. Leder for Toppidrettsutvalget (TIU), Morten Bergesen innledet møtet med en overordnet gjennomgang av det nye TIU sine prioriteringer og målsettinger på kort (2024) og lang (2028) sikt. De økonomiske rammebetingelsene for toppidrettssatsingen gjør at TIU må prioritere ressursbruken mot OL/PL i Paris denne sesongen. Betydningen av å bygge en prestasjonskultur basert på egenskapene realitetsorientering, kontinuerlig forbedring, ansvar for egenutvikling og mobilitet ble vektlagt i det langsiktige arbeidet for at NR skal kunne opprettholde nivået internasjonalt. Det ble også tydelig kommunisert at det vil være krav om å følge testrundene for alle utøvere som ønsker å bli vurdert for representasjonsoppgaver på alle nivåer.

Sportssjef Daniel Berge presenterte planene for elitelaget og prioriteringene inn mot det siste OL-uttaket og selve OL/PL i Paris. Det er et solid trenerteam som nå skal sørge for at utøverne får en optimal oppladning og utvikling i tiden fremover. Hovedbasen til landslaget vil være på Olympiatoppen på vinterstid og Årungen så lenge det er isfritt. Mye av forberedelsene vil i tillegg foregå over flere samlinger i Gavirate, i Nord-Italia helt opp mot lekene i juli og august.

Toppidrettsutvalget la frem utkast til uttakskriterier for internasjonale representasjoner i aldersgruppene U19 og U23. Det ble lagt stor vekt på deltakelse og utvikling gjennom året, gjennom testuker og utvalgte regattaer. Det er ingen hemmelighet at nivået internasjonalt er høyt, og i Norge trenger vi et ytterligere løft for å kunne prestere høyere også mot konkurrenter utenfor landegrensene.

Sverre Løken sørget for faglig påfyll, med et innblikk i eldre og nyere forskning. Samt et tilbakeblikk og sammenligning av treningsmetoder fra 70- til 00-tallet opp mot dagens. Olaf Tufte rundet av kvelden med innlegg om utvikling og oppfølging av unge utøvere. Han peker til hvordan vi sammen, i klubb og på tvers av klubber, kan bidra til å løfte frem enda flere utøvere

Infoutvalget