Nyheter
#Organisasjon

Stillingsutlysning, kommunikasjonskonsulent NR

Norges roforbund ønsker å styrke marketing og kommunikasjonsarbeidet.

For å kunne jobbe bedre mot presse, tv og sponsorer er dette viktig arbeid. Vi har derfor opprettet en prosjektstilling som komunikasjonskonsulent for dette arbeidet. Personen vi søker skal ta aktivt del i dette arbeidet, i samarbeid med generalsekretær og styret og kommunikasjonsutvalget.

Er du studentmed dette fagområdet eller har erfaring fra denne type arbeid, hører vi gjerne fra deg. Stillingen er ment å kunne kombineres med annet arbeid eller studier.

Hovedarbeidsområde:

  • Bidra til å produsere, sende ut og følge opp pressemeldinger.
  • Distribuere og sende ut pressestoff gjennom NTB medieplattform og egen nettside.
  • Videreutvikle NRs kontaktnett for personer i presse og TV.
  • Oppdatere forbundets sosiale mediekaler med utgangspunkt i utarbeidet medieplan, der trener og utøvere på landslag er viktige støttespillere.
  • Bidra med ideer til hvordan sponsorene kan være med på aktiviteter organisert av NR

Ta kontakt med Generalsekretær Anniken Ellingsen for mer informasjon om stillingen.

tlf: 95796303

epost: anniken.ellingsen@roing.no