Nyheter
#Nasjonal regatta

Terminliste for 2023

Terminlisten for 2023 sesongen er tilnærmet klar.

Regattautvalget har etter søknadsfristen 1.okt. og gjennomgang av utkast på Ledermøtet kommet frem til følgende Terminliste for 2023. Den er fremlagt og godkjent av Styret i Norges Roforbund. Det har blitt lagt vekt på ønsker fra klubbene i deres søknader, geografisk adspredelse, fornuftig fordeling på helgene gjennom sesong samt prøve å unngå helger med internasjonale mesterskap. Alle klubbene som har søkt har blitt tildelt regatta på en av sine prefererte helger.

Det vil komme tillegg til denne terminlisten da vi ikke har mottatt søknad til Coastal NM 2023, heller ikke til Coastal /Beach Sprint regatta. Klubber som ønsker å bidra til utvikling av sporten og ønsker å arrangere Coastal / Beach Sprint regatta sesongen 2023 bes ta kontakt med NR / Regattautvalget snarest for dialog og videre planlegging.

Utvalget har heller ikke mottatt søknad fra klubber om å arrangere regatta siste helgen i juni. Styret og Utvalget ser det kan bli en lang periode i juni og juli uten regatta og ønsker å vurderer alternative aktiviteter siste halvdel av juni.  Et alternativ kan være en Camp for juniorer U15 / U17 / U19 som arrangeres i felleskap mellom flere kubber enten på øst eller vestlandet. Dette ønsker vi skal tas opp til diskusjon på Spesialtrenerforum i januar for å lufte stemning og interesse i klubbene før endelig beslutning.

Alle regattaer ligger inne i aktivitetskalenderen her på roing.no, og sendes ut i PDF til rosjef/trener.