Nyheter
#Toppidrett
Bilde tatt av Fredrik Mentzoni
Bilde tatt av Fredrik Mentzoni

Test av polish på båt

Fredag 26. februar var Fredrik Mentzoni fra Olympiatoppen og Per Helge Brun-Svendsen fra NR i skipsmodelletanken hos Sintef Ocean i Trondheim for å gjøre slepetester med ulike poleringsmidler på en singelsculler. Det var 5 midler som skulle testes og klargjøring av båt med vekter og sandsekker i båten tok to og en halv time. 

Testene ble gjennomført med 3 slep med hvert middel. Variasjonen i motstand på 3 slep viste seg å være 1 promille avvik, noe som aldri har vært tilfelle i andre forsøk i tanken. Tanken benyttes i hoved sak for å teste nedskalerte skipsmodeller. Resultatet ble veldig klart og det var ingen store overraskelser.

Tanken ble bygget i 1938, er 200 meter lang og 20 meter bred. Sintef skal nå bygge et nytt anlegg med 300 meter lang tank, 60 meter bred og bølgetanker ved siden av. Prisen er beregnet til 6,5 millarder.

Tusen takk til Trondhjems Roklubb som stilte opp med en singelsculler!