Nyheter
#Trening og testing

Testresultater uke 44

Resultater for tester innrapportert for uke 44. Resultatene er satt opp i de klassene roerne skal konkurrere i sesongen 2020.

I denne testrunden har det kommet inn resultater for 408 roerefra 22 ulike klubber.  Dette er 27 tester mer enn i uke 44 2018 og det høyeste antall tester vi har hatt noen gang i uke44. Antall tester i juniorklassene øker, spesielt blant guttene sammenlignetmed tidligere år.

Oversikt over testresultatene for uke 44 2019 finner du her

Også denne gang er det mange som har gjennomført alle testene. Dette gir bedre muligheter ved evaluering av helheten i utøvernes kvaliteter og påvirker roernes plassering på rangeringslistene positivt.

Neste testrunde er uke 02 2020 med siste frist for innsending søndag 19.01. Fra og med testuke 2 sendes resultatene til Sebastian Baranzano Lena: Sebastian.Baranzano@roing.no

Resultater fra 2000m i NM innendørs kan taes med i rapporteringen, menmå sendes inn fra klubbene sammen med de andre resultatene.

RANGERING

Rangering av roere er satt opp i klassene senior menn, senior kvinner(masters, senior A og U23 hvor U23 roere er markert med kursivskrift), junior A gutter, junior A jenter, junior B gutter & junior B jenter.  - Verdiene i styrketestene (knebøy &liggende rotak) er satt opp i prosent av kroppsvekt for senior og kg for juniorA. - Resultatene på 3000m løp er satt opp i sekunder og i tid.

Vekt og høyde på utøvere skal ikke rapporteres for juniorroere.Vekt og høyde skal rapporteres for seniorroere, men vil ikke blilagt ut/sendt ut i oversiktene. Rubrikker for vekt og høyde blir beholdt irapporteringsskjemaer for de som vil benytte det til bruk i egen klubb/egentreningsgruppe.

 

For junior C / D er det satt opp resultatoversikter og ikke rankinglister. Alle testresultater er lagt inn i ett excelark med ulike underfaner for hver klasse.