Nyheter
#Trening og testing

Testvinter nr 20

"Testvinter" nr 20 på rad er nå avsluttet. Systemet vi bruker i dag ble innført høsten 1998. Før dette hadde vi et lignende system fra 1989 til 1995. Så ble det et lite opphold fram til 1998.

"Testvinter" nr 20 på rad er nå avsluttet. Systemet vi bruker i dag ble innført høsten 1998. Før dette hadde vi et lignende system fra 1989 til 1995. Så ble det et lite opphold fram til 1998.

Oppslutningen om testene har økt jevnt og trutt med noen få unntak. - Da systemet ble innført i 1989 og gjeninnført i 1998, hadde vi ca 100 roere som testet pr. runde. I de siste årene har antallet nærmet seg 400 roere pr runde på det meste. I årets testrunde hadde vi det høyeste antall i uke 44 med 381 roere som deltok. Det har vært størst økning i tester blant juniorroerne. I vinterens testrunder har det på det meste vært over 200 junior gutter og 100 junior jenter som har gjennomført testene.

Når en ser på det fysiske nivået som framkommer i testresultatene over tid, ser vi at junior gutter har holdt et jevnt høyt nivå over mange år når vi ser på gjennomsnitt for de 10 beste, mens junior jentene har hatt en mer svingende utviklingstrend. Vi ser imidlertid tendenser til et oppsving blant junior jentene igjen i denne vinterens testrunder.  -  Når mye av den rent fysiske treningen for sesongen 2019 nå er tilbakelagt venter viktige økter i båtene for å omsette opparbeidet fysisk kvalitet om til fart på vannet. Det skjer gjennom høy kvalitet på teknisk trening. Husk at det ikke er likhetstegn mellom godt fysisk grunnlag og fart på vannet, men roerne kan benytte det fysiske grunnlaget til å skape god fart gjennom tålmodighet og grundighet i teknisk trening i båtene.

- Lykke til med sesongen!      

Resultatene fra testukene finner du her