Nyheter

Thor Nilsen har gått bort

Vi har mottatt den triste beskjeden at Thor Nilsen er gått bort. Thor Nilsen ble 92 år gammel og døde på sin fødselsdag 5. oktober.

Thor Nilsen viet sitt liv til rosporten, både nasjonalt og internasjonalt. Som trener og roadministrator er han uovertruffet, og er internasjonalt beskrevet som en gudfar for den moderne rosporten.

Thor Nilsen ble medlem av Bærum Roklubb i 1946, og deltok i sine første konkurranser som ungdomsroer i 1947. Han deltok på en firer med styrmann i Olympiske Leker i1952, hvor laget kom på 8. plass. I årene efterpå var han flere ganger deltager i båter som representerte Norge internasjonalt, bl.a. i Europamesterskapet ogNordisk Mesterskap. Han har vunnet 9 Norgesmesterskap i ordinære seniorklasser, samt tre Norgesmesterskap i klassen «Eldre roere». I 1958 vant hans lag H.M.Kongens Pokal.

Thor Nilsen var medlem av Styret i Bærum Roklubb i til sammen 12 år, hvorav 4 år som Leder.Han var også klubbens hovedtrener i perioden 1958 - 1975.

Thor Nilsen var redaktør av Norges Roforbunds meldingsblad Roing i årene 1959 - 1965. I disse årene brukte han denne posisjonen til å argumentere for opprettelsen av landslag, lag hvor roere fra forskjellige roklubber satt i samme båt og trente og konkurrerte sammen. Dette var på denne tiden en meget radikal posisjon, den rådende holdning var at lag bare kunne bestå av roere fra samme roklubb – også i internasjonale konkurranser. Han ble fra begynnelsen av sekstitallet medlem av Roforbundets Treningsnemd, forbundets komité for utvikling og seleksjon av roere og lag til internasjonale konkurranser. Fra 1967 fikk han gjennomslag for sitt syn om at ro-Norge måtte satse på kombinasjonslag hvis vi ønsket å hevde oss utenfor landets grenser.

Fra tidlig på sekstitallet opprettet Thor Nilsen kontakt med professor Kåre Rodahl ved Arbeidsfysiologisk Institutt i Oslo. Dette var en periode hvor den arbeidsfysiologiske forskningen var i en rivende utvikling, og Thor Nilsen ønsket å bringe forskningsresultatene inn i toppidretten. I dette arbeidet samarbeidet han også med den kjente treneren Stein Johnson. Det var viktig å kartlegge den fysiske belastningen på kroppen under roing, for derigjennom å tilrettelegge for mest mulige effektive treningsprogrammer for topp-utøverne.Dette samarbeidet ga frukter, først for norsk rosport og efterhvert for øvrige deler av norsk idrett som lærte av roerne. Thor Nilsen innledet på denne tiden også et samarbeid med datidens mest kjente rotrenere i Vest-Tyskland ogNederland, og bragte deres erfaringer og kompetanse til Norge.

Thor Nilsen var ansvarlig trener for de norske landslagsroerne fra slutten av sekstitallet og frem til og med 1976. Hans arbeid kulminerte med gullmedalje i dobbeltsculler til Alf og Frank Hansen og sølvmedalje til firer u/styrmann under de Olympiske Leker i Montreal i 1976.

Høsten 1976 ble Thor Nilsen ansatt som landslagstrener og sportssjef for det spanske roforbundet. Her opprettet han en base i Banyoles nord i Spania. I 1980 ble han ansatt som Sportsdirektør for det italienske roforbundet, en posisjon han hadde frem til 1990. I begge land ble han tildelt nasjonale utmerkelser for sin trenergjerning.

I Italia bidro han til å bygge opp et treningssenter for roere i Piediluco nord forRoma. Både i Spania og i Italia bygget han opp åpne treningsmiljøer hvor roere fra hele verden søkte støtte, råd og utfordringer. Selv om hans hovedansvar var å produsere best mulig utøvere og lag for sine arbeidsgivere, var han alltid villig til å hjelpe roere fra andre land. Spesielt roere fra land med kulde og is om vinteren søkte seg til Thor Nilsens treningssentre, både fra Canada og fra Norden. Også efter at han sluttet som Sportsdirektør i Italia har han fortsatt å hjelpe roere fra hele verden. Det Internasjonale roforbundet(Fédération Internationale des Sociétés d’ Aviron – FISA) har regnet ut at utøvere som har hatt Thor Nilsen som trener har tatt omlag 40 gullmedaljer iVerdensmesterskap og 8 gullmedaljer i Olympiske Leker.

Thor Nilsen ble valgt inn som medlem av FISAs Competitive Rowing Commission i 1974. Fra1986 til 1999 var han kommisjonens leder, og derigjennom medlem av FISAsHovedstyre (Council). I årene 1997-1999 var han også medlem av Arbeidsutvalget i FISA (Executive Committee). Da han måtte fratre disse vervene ved oppnådd aldersgrense ble han av det internasjonale roforbundets Kongress valg som æresmedlem av Hovedstyret.

Gjennom støtte fra den Internasjonale Olympiske Komites (IOCs) Olympic Solidarity movement ble det i 1985 mulig for FISA å starte et utviklingsprogram for rosporten. Hensikten var å utbre sporten til land som ikke allerede drev med roing, og å støtte sporten i land hvor den sto svakt. Thor Nilsen ble valgt som leder av arbeidsgruppen som styrte dette arbeidet. Arbeidsgruppen samlet inn alle tilgjengelige håndbøker, manualer og læreplaner fra de tradisjonelleronasjonene, og laget et forenklet, omforent opplæringsopplegg for trenere og instruktører. Samtidig ble det laget standardiserte tegninger avkonkurranserobåter som er enkle og billige å produsere, slik at lokale båtbyggere kunne bygge båter for lokale roklubber.  Erfarne og vel-meritterte trenere fraetablerte ronasjoner ble utfordret til å bidra gjennom besøk ved nasjonale treningssentre, og trenere fra de nye nasjonene fikk mulighet til å hospiterehos erfarne topptrenere. Alt dette ble styrt og koordinert av Thor Nilsen oghans medarbeidere.

Da ThorNilsen falt for aldersgrensen som tillitsvalgt i det internasjonale roforbundet, FISA, ble han ansatt som Utviklingsdirektør i forbundet. Denne stillingen hadde han til han etter eget ønske takket av 31desember 2016, i en alder av 85 år. I løpet av de årene Thor Nilsen hadde denne jobben er antallet nasjoner hvor det er aktiv roing nesten fordoblet. Han har i denne stillingen bl.a. bygget opp et eget internasjonalt treningssenter i Sevilla iSpania, og har bygget opp et nettverk av trenere og instruktører som bistår i utviklingen av den internasjonale rosporten. Han har også fortsatt å hjelpe utøvere som ønsker å utvikle seg til toppnivå. Som den person som kanskje har best oversikt over utøvere verden over ble han brukt av det internasjonale roforbundet til seeding av lag i Verdenscupen i roing.

Da ThorNilsen sluttet som Sportsdirektør i det Italienske roforbundet bosatte han seg i Sverige, hans kones hjemland. I tillegg til sitt virke som Development Director i FISA påtok han seg i perioden 1994-1996 vervet som President(Ordförande) i Svenska Roddförbundet.

Da det sommeren 2016 ble kjent at Thor Nilsen skal gå av, sa FISAs Executive Director Matt Smith følgende: «For Thor, rowing embodied the opportunity to challenge his own physical limits. He also saw it as a way to be part of a team sport that required determination, respect, commitment, integrity and always a sense of fair play. As Thor became more involved, first as a club and national coach, then as a team manager and finally an international federation official, he transferred these values to those around him. Thor helped to shape and mentor those who he encountered in all aspects of the sport, from the local level to the elite Olympic level and across nationalities.»

Thor Nilsen har mottatt alle de utmerkelser norsk og internasjonal rosport kan tildele. I2009 mottok han den Internasjonale Olympiske Komites (IOC) høyeste utmerkelse, the Olympic Order. Utmerkelsen ble overrakt av IOCs norske medlem Jens Gerhard Heiberg under Norges Roforbund Ting høsten 2009. I begrunnelsen for tildelingenheter det bl.a: «Nilsen is a man of great ethical statute. His generosity is boundless.»

Vi lyser fred over hans minne, og våre tanker går til hans nærmeste.