Nyheter
#Møte

Tinget 2015

Tinget 2015 ble avholdt i Norske Studenters Roklubs flotte festsal i klubbhuset på Bygdøy. For første gang ble tinget gjennomført på bare en dag, noe som gikk overraskende greit. Noen savnet nok tingmiddagen, men de fleste så ut til å sette pris på den effektive gjennomføringen, kun avbrutt av en hyggelig lunsj på restauranten Lanternen vis a vis.

Idrettspresident Tom Tvedt var til stede ved åpningen. Han hilste fra Idrettsforbundet, hvorpå han tildelte en avtroppende og tydlieg rørt president Erling Storm Idrettsforbundets Hederstegn. Thor Nilsen overtok stafettpinnen og hilse fra FISA, sammen med en redgjørelse for de utfordringene man står overfor i internasjonal roing.

Tinforhandlingene ble raskt og effektivt ledet av valgt dirigent Hans-Jørgen Arvesen, som også var innstilt til, og ble valgt som forbundets nye president. Med seg fikk han Peder Strand (NSR) som visepresident, og styremedlemmene Thorvald Jakobsen (Fana), Anniken Ellingsen (Christiania) og Marika Erlandsen (NSR). Varamedlemmer er Rolf Thorsen (Horten), Sven Erik Sandsmark (Stavanger), Kristin Risa (Bergens) og Are Berset (Aalesunds).

Under Tinglunsjen ble en glad og overrasket Tore Gulli (Bærum) tildelt Norges Roforbunds høyeste utmerkelse, Gullmedaljen. Han har vært nasjonal og internasjonal dommer i en mannsalder, i tillegg til mange verv både på klubb- og forbundsnivå.