Nyheter
#Organisasjon

Tinget stemmer for kjønnsnøytralt Norgesmesterskap

Tinget stemmer for kjønnsnøytralt Norgesmesterskap

21 forslag og saker ble stemt over på Norges Roforbunds Ting 18.11 på Fana Roklubb. Majoriteten av forslagene omhandlet Norgesmesterskapsprogrammet på vann. Tinget stemte for å innføre damer junior toer og firer, damer lettvekt toer og herrer lettvekt toer. Samtidig ble herrer lettvekt firer tatt ut av Norgesmesterskapsprogrammet.

De tillagte løpene medfører at det nå er like mange løp på damesiden som på herresiden i norgesmesterskapene. Videre ble det stemt over rekkefølgen av løpene for Norgesmesterskap på vannet §37 del 4 i Regattareglementet.