Nyheter

Trenerforum og Ledermøtet blir lagt digitalt

Grunnet koronasituasjonen og smittevernshensyn vil ledermøtet og trenerfortum bli digitale har styret i Norges Roforbund fattet vedtak om at ledermøtet avholdes digitalt.

Trenerforum avholdes 23/24 oktober, se mer her

Ledermøtet avholdes 14 november, se mer her