Nyheter
Bilde: André Meling
Bilde: André Meling

Trenerforum og Ting i Stavanger

Det var duket for å samle mye mennesker i Stavanger i helgen som var, med både Trenerforum og Ting lagt til samme helg og sted.

I helgen samlet representanter fra mange klubber i Norges Roforbund seg i Stavanger for Tinget som foregår annethvert år. Trenerforumet startet fredag kveld med mye spennende på programmet, og det var drøye 40 deltagere som avsluttet lørdag ettermiddag med gruppearbeid. Mye erfaringsdeling og kompetanseutveksling som vi håper kan være med å bidra til at utfordringene vi møter i hverdagen kan løses litt smidigere. Det var også sosialt fredag etter endt program, samt felles middag fredag og lunch lørdag.

Tinget startet med informasjon om pågående prosjekter samt gruppearbeid med langtidsplanen (2024-2028) lørdag ettermiddag. Deretter var det Tingmiddag som samlet over 70 mennesker; utdeling av Norges Roforbund sitt hederstegn til Per Giltvedt (Ormsund Roklub), flere taler samt utdeling av Rosportens Venners pokal til Erling Storm (Christiania Roklub).

Søndag morgen startet tingforhandlingene, og de pågikk i nærmere fem timer. Det ble blant annet stemt om NM skulle gå tilbake til å arrangeres over to dager, eller om det skulle foregå som i år ut 2025, og det var sistnevnte alternativ som fikk flest stemmer. Siste punkt på sakslisten var valget, og de innstilte styremedlemmene ble klappet inn samt varamedlemmer og komitémedlemmer.

Først og fremst vil vi rette en stor takk til det avtroppende styret for deres dedikerte innsats og engasjement i å lede forbundet. Her er det mange timer som er nedlagt fra frivillige verv, og deres bidrag vil bli husket og verdsatt i årene som kommer.

Vi ønsker å gratulere det nye styret som nå tar over roret. Deres valg representerer tilliten fra ronorge, og vi ser frem til den visjonen og energien de vil bringe inn i roforbundet. Med deres lederskap og engasjement gleder vi oss til at Norges Roforbund vil fortsette å vokse og utvikle seg de neste årene.

Tingforhandlingene gikk smidig, og det var en helg fylt med konstruktive diskusjoner og verdifulle samtaler.

Vi vil også takke alle deltakerne for deres engasjement, lidenskap og dedikasjon til rosporten. Sammen har vi skapt en inspirerende og fruktbar helg som vil fortsette å forme veien videre for Norges Roforbund.

Med det nye styrets inntreden og den positive energien fra helgens møter, ser vi frem til å fortsette å støtte og utvikle norsk roing.

Takk igjen til det gamle styret for deres innsats; Thorvald Jakobsen, Eva Hansen, Lars Bjønnes, Anna Sture, Håkon Skogen og Tom Rasmussen!

Nytt styre:
Frank Ove Reite (Christiania Roklub) president
Morten Bergesen (Norske Studenters Roklub) visepresident
Janka Nakken Rom (Stavanger Roklub) styremedlem
Nicoline Lindstrøm (NTNUI Roing) styremedlem
Nito Simonsen (Norske Studenters Roklub) styremedlem
Rebekka Wiberg-Bugge (Moss Roklubb) styremedlem

Sjur Øyen (Fana Roklubb) 1. vara
Marianne Fernholt Nordahl (Christiania Roklub) 2. vara
Halvor West (Bærum Roklubb) 3. vara
Marit Skei Andersen (Moss Roklubb) 4. vara

Vi ønsker lykke til til det nye styret!

Per Giltvedt får utdelt Hederstegnet til Norges Roforbund av president Thorvald Jakobsen