Nyheter
#Organisasjon

Uststyrsmiddelordningen 2020

Søknad om spillemidler til utstyr for utstyr kjøpt i 2020 åpnes i månedsskiftet januar/februar 2021. Søknaden gjøres i Sportsadmin

NIF åpner for å søke om utstyrsmidler for godkjent utstyr i Sportsadmin. Både faktura og betalingsbekreftelse datert ila 2020 skal lastes opp i søknaden.

Les mer om godkjent utstyr og søknadsprosessen her

Dette kan søkes om:

  • Robåter
  • Årer
  • Roergometer
  • Riggere
  • Følgebåt
  • Motor til følgebåt

Utstyret må være nytt, falle inn under en av kategoriene over og kjøpt i 2020.