Nyheter

Utstyrsmidler 2022

Utstyrsmidler 2022 følger samme mal som i 2021.

Utstyret må være kjøpt inni 2022 (fakturadato) og man må legge ved faktura og betalingsbekreftelse i søknaden. Søknaden sendes i Sportsadmin sammen med dokumentasjon for kjøp. Søknadsportalen er nå åpen, med frist for å søke onsdag 15 mars.

Det skal i år fordeles 36 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Utlysning: 21. februar 2023

Søknadsfrist:  15. mars 2023

Godkjenning: 28. mars 2023

Utbetaling: I løpet av April 2023

Hva kan søkes på:

·Robåter

·Årer

·Roergometer

·Riggere

·Følgebåt

·Motor til følgebåt

Hva skal legges ved søknaden:

·Faktura

·Betalingsbekreftelse

Se veileder for å søke utstyr her

Reglement for søknad finnes her