Nyheter

Coupe de la Jeunesse, Racice, Tsjekkia 10-11. august 2024

Informasjon fra Toppidrettsutvalget om uttak mot Coupe de la Jeunesse

Norges Roforbund v/Toppidrettsutvalget (TIU) ønsker å ta ut/vurdere følgende båter til deltakelse i årets Coupe de la Jeunesse i Tsjekkia.

Båter merket med asterisk (*) må vise tilstrekkelig fart i testløp innen 27. juli for endelig uttak. Testløp (2000m) ros ideelt sett samlet på Årungen, men individuelle tilpasninger kan gjøres om nødvendig, også ift lokasjon. Testløp filmes fra start til mål. Toppidrettsutvalget har en forventning om at aktuelle båter til Coupe oppnår prognosetid >93 % (i gode forhold). For referanse ligger årets prognosetidstabell ute på roing.no under Aktiviteter > Resultater/Prognosetider.

Merk at dersom båter/utøvere i løpet av juli blir tatt ut til U19 VM, vil de ikke kunne delta i årets Coupe de la Jeunesse, selv om de er tatt ut.

U19 D2X // Lange (Bærum), Høien (Trondhjems)

U19 D2- // Solli (Aarungen), Ennals (Aarungen)

U19 M4X // Høeg (CR), Bergmann (Bærum), de Vos (Bærum), Reite (CR)

U19 M4- // Tol (Bergens), Anker (NSR), Jørgensen (Bergens), Kjærnet (Bergens), Larson (Bergens)

*U19 D4- // Andersen (Sarpsborg), Keupers (Fana), Jacobsen (Sarpsborg), Hundven (Bergens), Barski (Bærum)

*U19 D4X // Njaastad (Drammen), Kaupang (Drammen), Floen (Stavanger), Riis (Bærum), Ossenkamp (Drammen)

I dialog med klubbene skal det snarlig fordeles trener(e) for alle båter, dog minner vi igjen om at alle klubber som har med utøvere, må ha tilgjengelig trenerresurs i perioden 14. juli til 11. august.

Trenere av båter med +1 roere foretar uttak av båtsammensetning og reserve mot Coupe. Klubber må enes om fremgangsmåte.

Lagleder Coupe de la Jeunesse er Morten Bru. Vengnes og Bru i arbeidsutvalget har ikke vært med i uttaksvurderinger der egen klubbs roere er vurdert.

TIU ønsker lykke til med foreberedelser og regatta!

Toppidrettsuvalget

v/leder Morten Bergesen