Nyheter

Uttak U19EM i Kruszwica, Polen 1-2. juni

Etter Årungregattaen har Toppidrettsutvalget i Norges Roforbund besluttet å innstille følgende lag til å representere Norge i U19EM

Damer U19D2X

  • Bærum Roklubb (/NN)

Uttaket er basert på prestasjonen for Bærums U19D2X i lørdagens og søndagens løp, samt en totalvurdering av lagets potensial for en plassering blant de 9 beste i EM. TIU har etter samtale med lagets trener, gitt lagets trener anledning til å endre sammensetningen dersom det vurderes sannsynlig at det påvirker lagets prestasjon i EM positivt.

I tillegg har TIU informert Bærum Roklubb og Christiania Roklub at TIU ønsker å se deres to U19H2x sammen i en U19H4X i et testløp på Årungen. Der vil NR vurdere om nivået blir høyt nok for uttak til U19EM. Eventuelt uttak skjer etter testløpet.

TIU har også vurdert flere andre gode prestasjoner på Årungregattaen for U19-klassene. Dette lover godt for sesongen 2024.

 

Ledere/ trenere

Lagleder: TBD