Nyheter

Uttakskriterier pluss mye annen informasjon!

Fra Norges Roforbunds side håper vi alle har kommet godt i gang i 2024. Det blir et spennende år for veldig mange!

Sesongen nærmer seg, og i denne artikkelen informerer vi om en rekke nyheter og aktiviteter. Uttakskriteriene har nok mange ventet på - her kommer årets utgave.

Ellers har vi en spennende treningsrelatert nyhet fra Olaf Tufte og det øvrige Toppidrettsutvalget (TIU), og som vi er stolte av å kunne dele nå. De som deltok på Spesialtrenerforum i Horten, husker sikkert den fine diskusjonen som avsluttet kvelden der.

Visste du forresten at årets Baltic Cup skal arrangeres i Norge? Klubber bes lese informasjonen fra Regattautvalget om organiseringen av mesterskapet.

For alle som skal kappro der, og egentlig for alle som skal ro på vannet i det hele tatt: Husk å ivareta sikkerheten. Mer om det under.

Ellers, og spesielt for de som er glad i å trene og konkurrere på romaskinen, er vinteren tross alt ikke over. Hva med å melde seg på Åpent Nordisk på romaskin? 

Og - viktig! - har klubben din tenkt å søke utstyrsmidler? Søknadsvinduet er åpent nå, husk å søke! (info nedenfor)

Les om alt her:


Uttakskriterier 2024 fra Toppidrettsutvalget

Uttakskriteriene for 2024 er nå klare. De legges ut på fast plass på roing.no (under Toppidrett). Merk spesielt alle datoer for innmelding av utøvere, lag, Team Manager osv.

Brev om Baltic Cup fra Regattautvalget

Se brev fra Regattautvalget angående organiseringen av Baltic Cup.

Sikkerhet på vannet fra Dommerutvalget

Se presentasjon angående overholdelse av sikkerhetstiltak i Norges Roforbund. Dette gjelder både på regatta, samlinger og hjemme i klubb. Vi ber om at alle klubbene sørger for at alle sikkerhetstiltak overholdes. Det er ingen som ønsker å stoppe noen fra å kunne starte i regatta, men da må tiltakene som er beskrevet være på plass. Og ja, de gjelder for alle.  

Treningsprogram fra Olaf Tufte

Som nevnt på Spesialtrenerforum, har Olaf/TIU satt opp et vintertreningsprogram for Junior A og B. TIU håper at mange vurderer å følge dette, og det kan være et godt hjelpemiddel for klubbtrenere. Det er viktig å si at programmet er fleksibelt i forhold til at enkelte klubber kan ha faste økter og gode erfaringer med andre elementer som kan bakes inn i programmet. Treningsprogrammet kommer med fargekoder som forteller noe om Olafs synspunkter på de individuelle treningene (dvs Pri 1 viktigst)

"Tanker om Periodisering og Gjennomføring" av program v/Olaf

Dette dokumentet fra Olaf/TIU går gjennom hvordan Olaf tenker de ulike delene av året for at totaliteten skal være bra. Det går også inn på kortere periodiseringer, og ned på gjennomføring av enkelttreninger (f eks hvordan han har tenkt på gjennomføring av intervaller).

Idrettslag kan nå søke på utstyrsmidler

Vinduet for idrettslag til å søke på NIFs utstyrsmidler er nå åpent (frist 6. mars). Oppskrift på å søke og mye annen informasjon står på denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/digital/sportsadmin/brukerveiledninger/spillemidler-til-utstyr/utstyrsmidler-for-il/


Åpent Nordisk Mesterskap på romaskin

Se invitasjon for påmelding.


Oppdatering av kontaktinformasjon i Sportsadmin/Klubbadmin

Til slutt ber vi igjen ALLE roklubber om å forsikre at klubbens kontaktinformasjon oppdateres i Klubbadmin/Sportsadmin. Det kan være viktig/nødvendig for Roforbundet å komme i kontakt med klubber til ulike tider, og av til kan det haste. Vi ber derfor om at alle sørger for å oppdatere denne informasjonen. Please!