Nyheter

Vedr. bruk av robåter og roklubber som er medlemmer av Norges Roforbund.

Norges Roforbund oppfordrer alle norske klubber og utøvere om å følge helsemyndighetenes og NIFs råd om å avlyse all organisert trening inntil ny beskjed er gitt. Dette gjelder også organisert trening på vann, både av hensyn til rådene gitt fra FHI og egen sikkerhet på vann.

I denne vanskelige situasjonen skal vi ta vår del avansvaret om å ikke spre smitte og ikke bli smittet selv.

Vi oppfordrer videre at alle til å følge med på Norges Idrettsforbunds nettsider om temaet