Nyheter
#Organisasjon
Organisasjonshjulet
Organisasjonshjulet

Veien til en enda mer fungerende klubb

Klubbutvikling er et tiltak og tilbud fra forbundet som skal bidra til at klubbene tar stødige steg mot en ønsket situasjon. 

Forbundet har en ny Klubbveileder som var ferdig utdannet våren 2020, og i samspill med strategiplanen til forbundet der "robuste klubber" er et av hovedpunktene, ønsker vi å tilby klubbutvikling til alle våre klubber.

Dette vil kunne foregå noe digitalt med tanke på situasjonen vi befinner oss i, så ikke la det bli et hinder til å ta kontakt.

Klubbveilederen vår, Rebekka Wiberg-Bugge, er tidligere landslagsroer. Hun gleder seg til å veilede klubben din gjennom en utviklingsprosess. Utdannelsen er gjennomført i regi av Norges Idrettsforbund.

Klubbutvikling er basert på ulike verktøy som skal bidra til å optimalisere frivillig drift. Det ønskede utfallet er at den aktive medlemsmassen i klubben deltar i prosessen for å skape mest mulig engasjement og interesse. På den måten forsikrer vi oss om at medlemmet er i sentrum av eventuelle endringer og føler eierskap til forbedringen klubben ønsker å foreta seg. Klubbutvikling er noe som klubbens medlemmer og styre i samspill skal gjennomføre, men med god støtte fra Klubbveileder.  

De som ønsker å benytte seg av klubbveiledning vil først få tilbud om å arrangere en klubbkveld hvor vi har et "oppstartsmøte". På dette møtet vil vi sammen kartlegge klubbens behov og ønsker for tiden fremover. Hensikten med dette er å bevisstgjøre alle medlemmene på klubben sin situasjon, så dere kan vurdere hva som skal til for å optimalisere egen drift. Målet er å komme frem til konkrete tiltak dere kan sette i gang med frem mot neste møte. Etter det første møtet vil vi avtale en ny dag for oppfølging. Typiske ting som kan iverksettes og planlegges er gjennomføringen av en handlingsplan, rekrutteringsprogram eller bedre strukturen innad i klubben.  

Ulike verktøy som vil benyttes aktivt for å kartlegge klubbens situasjon er organisasjonshjulet og GAP-analyser.  

Ta gjerne kontakt med Rebekka hvis du tror dette kan være noe for din klubb, eller om du har noen spørsmål.

Mail: Rebekkawibugge@gmail.com

Vi håper du benytter muligheten!