Nyheter

Vi trenger deg! Tar du utfordringen?

Stor innsats fra mange er nødvendig for å oppleve slike øyeblikk. I dag legges det ned mye frivillig arbeid i forbund og klubber som er en forutsetning for drift og utviklingen av rosporten.

Vi ønsker derfor å samle en gruppe som kan tenke seg å bidra innenfor disse oppgavene:

- Lage artikler for presse og nettsiden

- Publisering av artikler og bilder i på ulike kanaler

- Oppdatere nettsiden, webredaktør

- Fotografering fra arrangementer og samlinger som avholdes

- Bidra i innsalg og oppfølging av sponsoravtaler

- Bidra i annet inntektsskapende arbeid

Vi tror du er roentusiast, forelder, aktiv eller mosjonist. Du vil bidra så norsk rosport kan opprettholde god rekruttering, bredde og har de nødvendige forutsetninger for å lykkes videre.

Generalsekretær og styrerepresentant for dette området står for organisering og oppfølging av arbeidet. Vi ønsker å styrke de to utvalgene Kommunikasjons- og Markedsutvalget innenfor NRs organisasjonsplan for å skape en mer aktiv markedsføring og bedret økonomisk grunnlag for rosporten. Alle vil få konkrete arbeidsoppgaver.

Vi håper å høre fra deg!

Ragnar Madsen

Styremedlem

928 48 402 / ragnar.madsen@cox.no

Anniken Ellingsen

Generalsekretær

957 96 303 / anniken.ellingsen@roing.no