Nyheter
Foto: Estela Reinoso Maset
Foto: Estela Reinoso Maset

Regattaaktivitet i lys av oppdaterte forskrifter fra FHI og NIF

Det er nå sendt ut oppdaterte retningslinjer for både trening og konkurranser. Regionalregatta arrangeres som informert 20-21. Juni på Årungen og Stokkavannet i henhold til oppdaterte retningslinjer fra FHI og NIF.

(oppdaterte rettningslinjer per 15.6)

Regattaaktiviteten(terminlisten) for øvrig er også vurdert og planen er som følger:

Nasjonal regatta gjennomføres på Årungen 4-5. Juli.  Arrangementet gjennomføres som et samarbeid mellom Moss Roklubb, NSR, Bærum Roklubb og Ormsund Roklubb. Regattaen blir en mindre regatta enn vi vanligvis har grunnet begrensninger i antall mennesker som kan være samlet samtidig.  Arrangører kommer ut med informasjon om påmelding etc.

Terminlisten for høsten følger opprinnelig plan. Merk at regattaer som gjennomføres i august (Tunevannsregattaen, Drammen River Cup og Årungregattaen) har begrenset deltagelse inntil ny informasjon fra FHI og NIF foreligger. Arrangørene må da tilpasse sine arrangement de begrensninger som FHI og NIF gir for arrangement.  

Resten av høstens Norske terminliste holder inntil videre planen.

Internasjonale regattaer: Nordisk mesterskap og Baltic Cup er fortsatt usikkert i lys av at beslutningen om gjennomføring betinger at det ikke medførerkarantene å delta. FISA har besluttet ågjennomføre U23EM og U19EM jfr skriv fra FISA (link).

For arrangementer

​I henhold til siste oppdaterte retningslinjer for idrettsarrangementer er det åpnet for arrangementer med inntil 200 personer. lenke.

​Dette vi også gjelde for roregattaer og et regattaarrangement skal ikke overskride 200 personer(ikke medregnet arrangør). Dette gjelder både deltakere, støtteapparat og publikum. Arrangør skal påse at  maksimumsantallet av personer ikke overskrides. Med dette menes at arrangør må ha oversikt over både deltakere og støtteapparat og eventuelt publikum. Dersom det er nødvendig å føre lister over fremmøtte skal det gjøres oppmerksom på at navn til fremmøtte blir ført på liste og slettes etter 10 dager.

Arrangøren bør på forhånd ha gjort en risikovurdering og laget en gjennomføringsplan.

Dersom det kommer lempelser fra myndighetene på et senere tidspunkt kan maksgrensen på antall deltagere justeres fra da. Roforbundet vil da komme med oppdaterte retningslinjer.

Det er kommet signaler om at barne- og ungdomsidretten vil åpnes fom 1 august. Dette gjelder kun avstandskravet og endrer ikke på maksimumsantallet for et arrangement.

Vi anbefaler arrangører om å benytte seg av verktøyene hos helsedirektoratet og deres sjekklliste for godt smittevern:

Sjekkliste for smittevern

Risikovurdering for arrangementer

Spørsmål om retningslinjer kan rettes til Generalsekretær Anniken Ellingsen.  Spørsmål om regatta avvikling kan rettes til regattautvalget ved Thorvald Jakobsen.